Regel om klubmesterskabs berettigede medlemmer.

Bestyrelsen er blevet forelagt spørgsmålet om, hvor længe klubmestre skal have været medlem af klubben.

I vedtægternes § 5 står, at medlemmet først bliver stemmeberettiget efter 6 måneders medlemskab.

Der er ikke andet anført i vedtægterne, som kan give svar på spørgsmålet. 

Bestyrelsen har skønnet, at kravet om 6 måneders medlemskab er vel rigeligt.

Som ny rettidig indmeldelse i klubben for, at kunne blive klubmester anses derfor:

Indmeldelser der foretages via klubbens hjemmeside og med registreret modtaget betaling senest den 5. i måneden forud for konkurrence måneden.

Medlemmer i kontingentrestance kan ikke blive klubmestre.

Medlemmer der har været i restance skal opfylde ovenstående, da de jf. § 6, stk. 2 betragtes som værende udmeldt.

Dato: 05.07.2017

BESTYRELSEN

Reglen gælder for klubmesterskaber afholdt efter offentliggørelsen på klubbens hjemmeside. 
(gælder ikke for sidste års (2016) betalende medlemmer med for sen betaling i 2017, bare der er betalt senest 1 uge før klubmesterskabet)

Medlemskab. § 5

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk. 2. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer (dog ikke passive medlemmer), der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 3. Medlemmer, der ikke har betalt deres kontingent senest ved udgangen af maj jvf. § 5 stk 2 og § 6 stk. 2, betragtes som udmeldt af klubben. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

Kontingent. § 6

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af maj måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 31/5 for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.

Generelle konkurrenceregler:
Hyrdekonk.regler godkendt 31/8-17
Nedenstående regler er forlænget til 31/8-2017.
Med virkning fra 1-9-2013 er vores konkurrenceregler for hyrdeprøver ændret - med DKK’s accept - således at en gennemført hyrdekonkurrence klasse 1, klasse 2 eller klasse 3 i en hyrdekonkurrence afholdt af Dansk Hyrdehunde Klub (DHK), med en DKK anerkendt dommer (dvs. FCI godkendt dommer), tæller på lige fod med officielle konkurrencer afholdt af Border Collie Klubben, og kvalificerer til titlen HYRDPR, som officielt tilføjes stamtavlen. For at en gennemført klasse 1, 2 eller 3 i en hyrdekonkurrence afholdt af Dansk Hyrdehunde Klub, kan anerkendes, skal der foreligge dokumentation i form af en attesteret dommerseddel, der sammen med relevante oplysninger om hund og fører, fremsendes pr brev til BCK. Vi ekspederer videre til DKK, men kender pt. ikke DKK’s gebyr for administration, herunder påtegning til hundens stambogsoplysninger. DKK’s accept af vores ændrede regler er tidsbegrænset  i en periode på 2 år, frem til 31-8-2015. Vi forventer dog at kunne forsætte med disse regler også efter denne dato.
Links til DKKs sider med generelle regler.Veteran og junior champion
Reglerne er gældende fra 01-01-2018
KLUBCHAMPIONAT (KLBCH)

Tildeles på baggrund af opnåelse af 4 klubcertifikater på officielle specialklubudstillinger arrangeret af eller sammen med  Border Collie Klubben.

Klubcertifikatet tildeles den bedst placerede hund med Excellent og CK i championklassen, som ikke allerede har opnået titlen Klubchampion.  Hunden behøver ikke være dansk champion for at kunne få tildelt klubcert (fx kan den være tysk champion og stille i champion klassen). Klubcertifikat kan tildeles alle som på udstillingsdagen er medlem af Border Collie Klubben.

Klubchampionat kan kun uddeles til hunde, hvis ejere er medlem af Border Collie Klubben på dagen for opnåelse af Championat,

Championatbevis udstedes af Border Collie Klubben på baggrund af de kvalificerende certifikater. Titlen kan registreres af Dansk Kennel Klub på hundens titeloversigt i hundeweb, mod gebyr.


KLUBJUNIORCHAMPIONAT (KLBJCH)

Tildeles på baggrund af opnåelse af 2 klubjuniorcertifikater på officielle specialklubudstillinger arrangeret af eller sammen med Border Collie Klubben.

Klubjuniorcertifikatet tildeles den bedst placerede hund med Excellent og CK i juniorklassen. I det tilfælde at den bedst placerede hund allerede har opnået titlen Klubjuniorchampion, går klubjuniorcertifikatet til den næstbedste junior med Excellent og CK, osv. (dvs. klubjuniorcertifikatet går til den bedst placerede i juniorklassen, som har fået Excellent og CK, og som ikke allerede er Klubjuniorchampion). Klubjunior certifikat kan tildeles alle som på udstillingsdagen er medlem af Border Collie Klubben.

Klubjuniorchampionat kan kun uddeles til hunde, hvis ejere er medlem af Border Collie Klubben på dagen for opnåelse af Championat,

Championatbevis udstedes af Border Collie Klubben på baggrund af de kvalificerende certifikater. Titlen kan registreres af Dansk Kennel Klub på hundens titeloversigt i hundeweb, mod gebyr.
 

KLUBVETERANCHAMPIONAT (KLBVCH)

Tildeles på baggrund af opnåelse af 3 klubveterancertifikater på officielle specialklubudstillinger arrangeret af eller sammen med Border Collie Klubben .

Klubveterancertifikatet tildeles den bedst placerede hund med Excellent og CK i veteranklassen. I det tilfælde at den bedst placerede hund allerede har opnået titlen
Klubveteranchampion, går klubveterancertifikatet til den næstbedste veteran med Excellent og CK, osv. (dvs. klubveterancertifikatet går til den bedst placerede i veteranklassen, som har fået Excellent og CK, og som ikke allerede er Klubveteranchampion). Klubveteran certifikat kan tildeles alle som på udstillingsdagen er medlem af Border Collie Klubben

Championatbevis udstedes af Border Collie Klubben på baggrund af de kvalificerende certifikater. Titlen kan registreres af Dansk Kennel Klub på hundens titeloversigt i hundeweb, mod gebyr.

Klubveteranchampionat kan kun uddeles til hunde, hvis ejere er medlem af Border Collie Klubben på dagen for opnåelse af Championat, Titlen kan registreres af Dansk Kennel Klub på hundens titeloversigt i hundeweb, mod gebyr.


 
Find nedenfor reglerne for årets hunde i BCK inden for:

 

 • Agility
 • Hyrdehund
 • Lydighed
 • Udstillingshund
 • HTM/Freestyle
 • Rally
Regler for dagens agilityhunde i BCK
Regler for dagens bedste agilityhund i klasse 1, 2, 3 eller senior 2017
 
Udbudte AG og SP klasser, ved stævner i VAS, er tællende. 
Vinder er den FCI-stambogsførte border collie, hvor føreren samtidig er medlem af Border Collie Klubben, og som på dagen opnår flest point i de udbudte AG og SP klasser sammenlagt. Der kåres en vinder i klasse 1, 2, 3 og senior. Point følger hunden, så har hunden forskellige førere på dagen er alle løb tællende, forudsat at alle førere er medlemmer af Border Collie Klubben.
 
Pointskala er:
1. plads giver 15 point
2. plads giver 12 point
3. plads giver 10 point
4. plads giver 8 point
5. plads giver 6 point
6. plads giver 5 point
7. plads giver 4 point
8. plads giver 3 point
9. plads giver 2 point
10. plads giver 1 point
 
NB. Bemærk udenlandske deltagere kan tage point, idet det er tilladt udlændinge at være medlem af BCK.
I tilfælde af pointlighed vinder den hund, der sammenlagt har færrest fejl. Står det stadig lige, vinder den hund, der har bedste tid sammenlagt.
Regler for årets hyrdehunde
For at kunne deltage i konkurrencen, skal deltageren:
 • have minimum 60 point i hver konkurrence
 • have mindst 3 resultater. (Har man kun 2 resultater, er man ikke med i konkurrencen, uanset point.)

Samme regler er gældende for alle 3 klasser.

 • Årets hyrdehund findes individuelt i hh. klasse 1, 2 og 3.
 • Kun konkurrencer arrangeret af Border Collie klubben er tællende.
 • Vinderne skal være medlem af Border Collie klubben hele indeværende år, hvor konkurrencen løber.
 • Konkurrencen skal bedømmes af en FCI godkendt dommer.
 • Har hunden vundet titlen inden for klasse 1, kan den ikke vinde titlen igen inden for den samme klasse, men må gå videre til klasse 2. Samme regler gælder for klasse 2.
 • Hunden kan vinde titlen inden for klasse 3 gentagne gange.
 • Der udstedes et diplom af Border Collie Klubbens hyrdehundeudvalg til de vindende i hver klasse.
 • Konkurrencen administreres af hyrdehundeudvalget.
 • Konkurrencen løber fra 1/1 – 31/12.
 • Træder i kraft fra 2005

De tre bedste resultater sammenlægges og bedste hund vinder derefter.

 1. Er der pointlighed, er det den hund med det bedste individuelle resultat, der vinder.
 2. Er der stadig pointlighed, så er det den hund med de bedste point i udløb og optag sammenlagt.
 3. Er der igen pointlighed, er det den hund med det næstbedste individuelle resultat, der vinder.
 4. Er der stadig pointlighed, så er det den hund med de bedste point i udløb og optag sammenlagt i det næstbedste løb.
 5. Er der igen pointlighed, er det den hund med det tredje bedste individuelle resultat, der vinder.
 6. Er der stadig pointlighed, så er det den hund med de bedste point i udløb og optag sammenlagt i det tredje bedste løb.
Regler for årets lydighedshunde

Information om hvordan man bliver årets LPhund

 

Regler for deltagelse:

Alle DKK registrerede border collier, hvis ejere/førere er medlem af Border Collie klubben, kan deltage i konkurrencen om Årets Lydighedshund.

 

Medlemskabet skal gælde for den periode, som resultaterne er opnået i.

Resultaterne kan opnås på aut. lydighedsprøver godkendt af DKK,
DKKs Danmarksmesterskab og Årets LP Hund, internationale FCI-lydighedsprøver samt Nordisk mesterskab, Europamesterskab og Verdensmesterskab.

Man kan kun konkurrere i én klasse om året. Skulle man have opnået gode resultater i flere klasser i løbet af året, vælger man selv i hvilken klasse, man vil deltage og skriver disse resultater ind i skemaet (åbne for indskrivning i okt. og nov. måned).
 

Konkurrenceåret løber fra 1/1 – 31/10.
 

Hundeførerne skal selv sørge for at indberette de tællende resultater i skemaet som vil være at finde på BCK hjemmeside i perioden okt./nov. for det pågældende år. Alle felter skal udfyldes for at indberetningen er gældende.

De vindende ekvipager kåres til Border collie klubbens lydighedsprøver i december og får uddelt en roset. Efterfølgende skal de vindende ekvipager der ikke er tilstede og får taget billeder på dagen,  indsende et billede af den vindende hund og roset til Border Collie News samt til BCK’s hjemmeside.
 

For at blive årets lydighedshund skal man indsende:
 

1 resultat for LP1
2 resultater for LP2
3 resultater for LP3
4 resultater for LPC
5 resultater for LPE
 

Vi glæder os til at modtage resultater fra alle de aktive lydighedsfolk og deres Border Collier


Regler for de enkelte klasser:

 1. Klasse 1:
  Den border collie, der sammenlagt har opnået det højeste antal point i LP1 til en prøve i konkurrenceåret, bliver Årets lydighedshund i klasse 1.
  Pointlighed:
  I tilfælde af pointlighed vinder den hund, som har opnået flest point i LINEFØRING.
  Hvis hundene har opnået lige mange point i denne øvelse, er det derefter STÅ og INDKALD, som er gældende. (i nævnte rækkefølge)
   
 2. Klasse 2:
  Den border collie, der sammenlagt har opnået højeste antal point i LP2 til to forskellige prøver i konkurrenceåret, bliver Årets lydighedshund i klasse 2.
  Pointlighed:
  I tilfælde af pointlighed vinder den hund, som har flest point i APPORTERING.
  Hvis hundene har opnået lige mange point i denne øvelse er det FRI VED FOD og STILLINGSSKIFT, som er gældende i nævnte rækkefølge.
   
 3. Klasse 3:
  Den border collie, der sammenlagt har opnået højeste antal point i LP3 til tre forskellige prøver i konkurrenceåret bliver Årets lydighedshund i klasse 3.
  Pointlighed:
  I tilfælde af pointlighed vinder den hund, som har flest point i FREMSENDING.
  Hvis hundene har opnået lige mange point i denne øvelse, er det APPORT og STILLINGSSKIFT, som er gældende i nævnte rækkefølge.
  Hvis hundene stadig står lige, gælder summen af de to bedste 1. præmier.
   
 4. Championklassen:
  Den border collie, der sammenlagt har opnået højest antal point i LPC til 4 forskellige prøver i konkurrenceåret, bliver Årets lydighedshund i Championklassen.
  Pointlighed:
  I tilfælde af pointlighed, vinder den hund, som sammenlagt har opnået flest point i RUNDT OM GENSTAND. Hvis hundene har opnået lige mange point i denne øvelse, er det APPORT og SPRING, som er gældende i nævnte rækkefølge.
  Hvis hundene stadig står lige, gælder summen af de tre bedste 1. præmier.
   
 5. Eliteklassen:
  Den border collie, der sammenlagt har opnået højest antal point i LPE til 5 forskellige prøver i konkurrenceåret, bliver Årets lydighedshund i Eliteklassen.
  Pointlighed:
  I tilfælde af pointlighed, vinder den hund, som sammenlagt har opnået flest point i INDKALD MED STÅ OG DÆK. Er der stadig pointlighed gælder de sammenlagte point i FREMSENDING, FJERNKONTROL OG APPORT i nævnte rækkefølge.
Regler for årets udstillingshunde
Gældende regler i udstilling pr. 01-01-2017
 
1. Generelt
1.1 For at deltage på en Border Collie Klub udstilling skal hunden tilmeldes inden anmeldelse fristens udløb. Se Border Collie Klubbens hjemmeside eller www.hundeweb.dkfor information om deadlines. Anden deadline til forhøjet pris.
1.2 Arrangøren har ret til at fortage dommerændring.
1.3 Hunde ejet af medlemmer af Border Collie Klubben optjener point til årets hund.
1.4 Point optjenes kun på Border Collie Klubbens udstillinger.
1.5 Optjening af point begynder fra den dag man er indmeldt i Klubben.
1.6 Forkortelsernes betydning:
BIR - Bedst I Racen
BIM - Bedst I Modsat Køn
BIK - Bedst I Køn (hhv. 1,2,3 og 4)


 
2. Point System ved BCK udstillinger
2.1. Årets Han og Årets Tæve
Der uddeles point til de hunde, der på dagen har modtaget den højeste præmiering ”excellent”.
 
BIR = +3 point
BIM = +1 point
 
BIK1 = 7 point
BIK2 = 5 point
BIK3 = 3 point
BIK4 = 1 point
 
Det samlede antal point en hund kan opnå på en og samme udstilling er 10 point: BIK1 = 7 point, BIR = +3 point, i alt: 10 point.
 
2.2. Årets Baby, Hvalp, Junior og Veteran
Der uddeles point til de hunde, der på dagen har modtaget den højeste præmiering ”særdeles lovende” og ”excellent”.
 
 
BIR Baby, Hvalp, Junior eller Veteran = +3 point
BIM Baby, Hvalp, Junior eller Veteran = +1 point
 
BIK1 Baby, Hvalp, Junior eller Veteran = 7 point
BIK2 Baby, Hvalp, Junior eller Veteran = 5 point
BIK3 Baby, Hvalp, Junior eller Veteran = 3 point
BIK4 Baby, Hvalp, Junior eller Veteran = 1 point
 
Det samlede antal point en hund kan opnå på en og samme udstilling er 10 point: BIK1 = 7 point, BIR = +3 point, i alt: 10 point.
 
3. Pointlighed for Årets hunde i BCK
Skulle der være pointlighed, er følgende regel gældende:
 
3.1. Den Baby, Hvalp, Junior, Veteran, Han eller Tæve med flest BIR placeringer tager titlen som “Årets ...” på Border Collie Klubbens udstillinger.
3.2. Er der stadig lighed, er det den Border Collie, som har opnået sine point på færrest tilmeldte udstillinger, der vinder.
3.3. Er der stadig lighed, er det den Border Collie, som har vundet over flest af sit eget køn i årets løb
 
4. Kåringer ved årets udgang
Når alle udstillinger i løbet af året er afholdt, tælles pointene sammen kåres følgende hunde:
 
Årets Border Collie
Årets Han
Årets Tæve
Årets Veteran
Årets Junior
Årets Hvalp
Årets Baby
 
5. Certifikater og titler i BCK
DKCH(U) rosetter kan tilkøbes mod et gebyr på 50 kroner.


5.1. Klubchampion (KLBCH)
Kræver fire klubcertifikater udstedt af fire forskellige dommere. Klubcerterne kan kun opnås i Champion Klassen på BCK udstillinger.
Diplom og roset kan tilkøbes hos Border Collie Klubben mod et gebyr på 100 kroner.
 
5.2. Klub Junior Champion (KLBJCH)
Kræver to junior klubcertifikater udstedt af to forskellige dommere. Junior klubcerterne kan kun opnås i Junior Klassen på BCK udstillinger.
Diplom og roset kan tilkøbes hos Border Collie Klubben mod et gebyr på 100 kroner.
 
5.3. Klub Veteran Champion (KLBVCH)
Kræver to veteran klubcertifikater udstedt af to forskellige dommere. Veteran klubcerterne kan kun opnås i Veteran Klassen på BCK udstillinger.
Diplom og roset kan tilkøbes hos Border Collie Klubben mod et gebyr på 100 kroner.
 
6. Juniorhandling


6.1. Generelle regler
BCK har valgt at arbejde ud fra DKK’s reglement med få ændringer.
Tilmelding til juniorhandling sker online på hundeweb.dk inden anmeldelses fristens udløb.
Alle, der er fyldt 10 år men ikke 18 år på udstillingsdagen har ret til at deltage.
Der kan kun anmeldes med stambogsførte hunde, der opfylder betingelserne for at kunne deltage på DKK’s udstillinger og har opnået juniorklassealderen.På BCK’s dobbeltudstillinger er det tilladt at deltage med den samme hund både lørdag og søndag. Hvis en juniorhandler skifter hund, skal hunden stadig opfylde førnævnte betingelser angående stambog og alder.
Dommeren offentliggøres på dagen med forbehold for ændringer.
 
6.2. Klasseinddeling og bedømmelsesforløb
Der konkurreres i to aldersklasser
Mini – for juniorhandlere i alderen 10-13 år
Maxi – for juniorhandlere i alderen 14-17 år.
De fire bedste juniorhandler i hver klasse udtages og placeres samt optjener point til Årets Juniorhandler i BCK. Bedømmelsen omfatter fremviserens opførsel i ringen, samspillet mellem fører og hund samt fremvisningen af hunden.
 
6.3. Optjening af point til Årets Juniorhandler
I både Mini og Maxi klassen optjenes der point ved følgende placeringer:
1. plads = 5 point
2. plads = 4 point
3. plads = 3 point
4. Plads = 2 point
 
 
 
 
Regler for årets HTM / Freestyle

Gældende fra 1.1.2016

 
Henvendelse angående regler og resultater for Årets HTM-/FS-hunde bedes rettet til Johanna Allanach.
 
Én gang årligt kåres Årets Hunde i Border Collie Klubben i hhv. Freestyle og Heelwork To Music klasse 1, 2 og 3.
 
Der samles point ved alle officielle HTM-konkurrencer i Danmark i følgende periode:
- Årets Hunde 2017: 16. oktober 2016 - 31. august 2017
- Årets Hunde fra 2018 og frem: 1. september - 31. august
Kåringen af Årets Hunde sker ved førstekommende HTM-konkurrence i BCK-regi efter denne periode.
 
En ekvipage kan kun kvalificere sig til Årets Hund i én Freestyle-klasse og én HTM-klasse. Har ekvipagen konkurreret i mere end én klasse i kvalifikationsperioden og har opnået point i den højeste af disse klasser, frafalder resultaterne fra den lavere klasse.
 
Årets Hund-point opnås efter følgende system:
 
Klasse 1
1. vinder 5 point
2. vinder 4 point
3. vinder 3 point
4. vinder 2 point
5. vinder 1 point
 
Klasse 2
1. vinder 5 point
2. vinder 4 point
3. vinder 3 point
4. vinder 2 point
5. vinder 1 point
 
Klasse 3
1. vinder 5 point
2. vinder 4 point
3. vinder 3 point
4. vinder 2 point
5. vinder 1 point
 
Programmerne skal være godkendte for at opnå Årets Hund-point.
For klasse 1 og 2 lægges point sammen for de 3 bedste resultater.
For klasse 3 lægges point sammen for de 4 bedste resultater.
Ved pointlighed placeres den hund, der har det højeste pointgennemsnit fra de tællende resultater.
 
For at opnå Årets Hund-point skal føreren være medlem af BCK i den periode, hvor pointene samles.
Regler for årets Rally

Årets Rally Hund 2017 regler:

I 2017 vil der blive en finale i BCK Årets Rally Hund. Finalen bliver afviklet til BCK vinter stævnet 2017 (indendørs på gulvtæppe) og er gratis for de ekvipager der er udtaget.

Officielle DKK resultater opnået i perioden 13/11-2016 t.o.m. 27/11-2017 vil være tællende. Føreren er selv ansvarlig for at indsende resultater til BCK senest 27. november 2017. Det er hundens 2 bedste resultater der tæller Føreren skal være medlem af BCK når resultater opnåes.

Det er top 5 Border Collier i hver klasse der kan stille op til deres respektive finaler.
Man kan ikke stille til en finale i en lavere klasse end man er kvalificeret til at konkurrere i pr 13/11-2016. Dvs resultater opnået efter 13/11-2016 ændrer ikke på hvilken klasse man deltager i til selve finalen. En ekvipage kan derfor kun kvalificere sig til en finale. Konkurrence reglerne vil blive de samme som DKK’s officielle regler – dog vil banegennemgangen for hver klasse vare 6 minutter.
Resultatet fra finalen lægges sammen med de 2 kvalificerende resultater for at finde Årets Rally Hund.
Held & lykke til alle ekvipager!

Point uddeles:

Prøve resultat BCK Årets Hund point
100 point 10 point
95-99 point 8 point
90-94 point 6 point
85-89 point 5 point
80-84 point 4 point
77-79 point 3 point
73-76 point 2 point
70-72 point 1 point

Samt ...

Der uddeles ekstra point ved opnåelse af følgende placeringer på dagen samt ved placering i finalen til BCK Årets Hund:
1. plads 5 point
2. plads 4 point
3. plads 3 point
4. plads 2 point
5. plads 1 point

Border Collie Klubben - Specialklub under Dansk Kennel Klub
Lav din egen hjemmeside med mono.net