Generalforsamling 2018
Generalforsamling afholdes den 30. juni 2018 kl. 16.00
Generalforsamling 2017
Formandens beretning 2017

Referater:
Referat generalfors. 2017 Referat generalfors. 2015 Referat generalfors. 2014 Referat generalfors. 2012
 
Indkaldelser til generalforsamlinger
INDKALDELSE
Border collie klubbens generalforsamling

 
Tirsdag, den 29. august 2017 kl. 18.00
Benløse Kro - Roskildevej 113, 4100 Ringsted.
BCK vil sørge for aftensmad, stegt flæsk m.m 
Dagsorden:    

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af mindst 2 stemmetællere

4. Formandens beretning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed  (decharge).

6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed

7. Fastsættelse af kontingenter

8. Behandling af indkomne forslag

9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter.                                 
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Bente Flindt Jensen og Malene Høier Olsen, der begge modtager genvalg
Der er en vakant bestyrelsesplads. 
Der er ingen valgte suppleanter, der skal derfor vælges to nye suppleanter.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen, jf. § 12 stk. 3. (tirsdag d. 18. juli)
Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. (tirsdag d. 1. august) - Kandidat forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres i forbindelse med udsendelse af stemmesedler, jf. § 8 stk. 6 og § 12 stk. 4. 

Senest 2 uger før generalforsamlingen udsendes flg. materialer til medlemmerne, jf. § 12 stk. 5.: 

* Det reviderede regnskab 
*Stemmesedler  
*Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning  
*Formandens beretning       
 Bestyrelsen
Indkaldes til generalforsamling Ændringer af vedtægterne...
Kære medlemmer.
Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 23. august 2014 kl. 17.00
Idræts Alle 3, Vallensbæk.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referant
3. Valg af 2 stemmesedler
4. Formandens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
7. Fastsættelse af kontingent
8. Behandling af indkomne forslag
9. Optælling af stemmesedler (vedlagt i Border collie news nr. 3) ang. vedtægt ændring af generalforsamling
og klubmesterskab
10. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Erik Ussing, Lone Sommer og Charlotte Christoffersen.
Erik Ussing og Lone Sommer modtager genvalg.
Charlotte Christoffersen modtager ikke genvalg.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde,
senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. § 12 stk. 3.
Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde, senest 4
uger før generalforsamlingen.
Kandidat forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navnet skal offentliggøres i forbindelse med
udsendelse af stemmesedler, jf. § 8 stk. 6 og § 12 stk. 4.
Senest 2 uger før generalforsamlingen udsendes flg. Materiale til medlemmerne, jf. § 12 stk. 5.Indkaldes til generalforsamling Ændringer af vedtægterne...
Kære medlemmer.
Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 23. august 2014 kl. 17.00
Idræts Alle 3, Vallensbæk.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referant
3. Valg af 2 stemmesedler
4. Formandens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
7. Fastsættelse af kontingent
8. Behandling af indkomne forslag
9. Optælling af stemmesedler (vedlagt i Border collie news nr. 3) ang. vedtægt ændring af generalforsamling
og klubmesterskab
10. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Erik Ussing, Lone Sommer og Charlotte Christoffersen.
Erik Ussing og Lone Sommer modtager genvalg.
Charlotte Christoffersen modtager ikke genvalg.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde,
senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. § 12 stk. 3.
Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde, senest 4
uger før generalforsamlingen.
Kandidat forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navnet skal offentliggøres i forbindelse med
udsendelse af stemmesedler, jf. § 8 stk. 6 og § 12 stk. 4.
Senest 2 uger før generalforsamlingen udsendes flg. Materiale til medlemmerne, jf. § 12 stk. 5.
 
Tilmelding 2017
Tilmelding til generalforsamling 2017 nødvendig pga. spisning.

Benyt venligst tilmeldingsformularen under indkaldelsen, her på siden.

Din tilmelding skal ske senest den 14. august 2017

På forhånd tak.
Border Collie Klubben - Specialklub under Dansk Kennel Klub
Lav din egen hjemmeside med mono.net