Border Collie Klubben har flere typer medlemskab

Alm. medlemsskab
Du kan få et almindeligt medlemskab, som giver dig ret til at deltage i alle klubbens arrangementer. Du kan deltage i de forskellige konkurrencer om årets hund i de forskellige discipliner. Klubbens blad - Border Collie News - bliver automatisk sendt hjem til dig.

  • Almindeligt: Kr. 300,-
    (hvis indmeldelse efter 1. nov: Kr. 150,-)
Hustands-medlemsskab

Et husstandsmedlemskab kan kun tegnes, såfremt der i forvejen er tegnet et aktivt medlemskab på adressen. Et husstandsmedlemskab giver samme rettigheder som et almindeligt medlemskab. Du modtager dog ikke et separat blad.

  • Husstand: Kr. +150,-
    (hvis indmeldelse efter 1. nov: Kr. +75,-)
Passivt medlemsskab

Et passivt medlemskab er den sidste mulighed. Et passivt medlemskab er også et støtte medlemskab. Dog modtaget et blad. Såfremt du ønsker at deltage i nogle af klubbens arrangementer, er det ofte til forhøjet pris (samme pris som ikke medlemmer). Du er velkommen på klubbens generalforsamling, men du har ikke stemmeret.

Man kan ikke deltage i konkurrencerne om ”årets hund” og ”klubmester”.
Der er ikke medlemsrabat ved træning i klubregi. Man skal betale samme pris som ikke medlemmer.

  • Passiv/støtte (ikke stemmeret): Kr. 200,-
    (hvis indmeldelse efter 1. nov: Kr. 100,-)
For opdrættere

Vi har nu gjort det nemmere for opdrættere at indmelde deres hvalpekøbere i klubben.

Opdrættere kan indmelde hvalpekøbere til ½ kontingent det første år. Det er en god mulighed for de nye hvalpeejere, at lære klubben at kende.
 
Indmeldelse 1/5-30/10 - kr. 150,- pr. medlem
Indmeldelse 1/11-30/4 - kr. 75,- pr. medlem

Betaling

Netbank:

Reg.nr. 1551 Kontonr. 12452942

 

Indmeldelse i klubben skal ske online via denne blanket. Det er ikke nok med blot at indbetale et beløb via bank.

Prisen du skal betale afhænger af, hvilken dato, du melder dig ind i klubben.
Når du sætter dit kryds i "type af medlemsskab", så vælg ud fra den periode, som er i den dag du melder dig ind.
Type af medlemsskab Indmeldelse i perioden
1/5-31/10
Indmeldelse i perioden
1/11-30/4
Alm. medlemsskab 300,00 150,00
Husstandsmedlemsskab 150,00 75,00
Passivt medlemsskab 200,00 100,00
Opdrætters indmeldelse af hvalpekøbere 150,00 75,00

Indmeldelse i Border Collie Klubben

Almindeligt medlemsskab, indmeldelse i perioden 1/5 - 31/10. Kr. 300
Almindeligt medlemsskab, indmeldelse i perioden 1/11 - 3/4. Kr. 150
Husstandsmedlemsskab, indmeldelse i perioden 1/5 - 31/10. Kr. 150
Husstandsmedlemsskab, indmeldelse i perioden 1/11 - 3/4. Kr. 75
Passivt medlemsskab, indmeldelse i perioden 1/5 - 31/10. Kr. 200
Passivt medlemsskab, indmeldelse i perioden 1/11 - 3/4. Kr. 100
Jeg er opdrætter og vil indmelde ovennævnte hvalpekøber i klubben og betale 1. kontingent, indmeldelse i perioden 1/5 - 31/10. Kr. 150
Jeg er opdrætter og vil indmelde ovennævnte hvalpekøber i klubben og betale 1. kontingent, indmeldelse i perioden 1/11 - 3/4. Kr. 75
Betaling pr. check
Netbank: Reg. Nr. 1551 Konto nr. 12452942
Når vi har MODTAGET DIN INDMELDELSE OG registreret din indbetaling,  er du medlem og kan deltage i alle klubbens arrangementer. Dit medlemsnummer vil du kunne finde på næste nummer af Border Collie News – det vil stå bag på bladet ovenover dit navn. 
Du opnår stemmeret, når du har været medlem af klubben i 6 måneder (gælder dog ikke hvis du tegner et passivt medlemskab)

NB: Kontingentet kan ikke betales forud hvorfor alle betalinger dækker perioden fra  indbetaling ind til 31/4
Border Collie Klubben - Specialklub under Dansk Kennel Klub
Lav din egen hjemmeside med mono.net