Stambogsføring

Border Collie Klubbens medlemmer skal følge DKK's stambogsføringsregler, som kan findes her.
>stambogsføringsregler

 
Opdrættere i BCK er underlagt DKK's etiske regelsæt!

DKK's etiske regler for avl

 • Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.

 • Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.

 • En tæve bør ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet.

 • En tæve bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid - og sidste kuld i tævens 7. leveår. Efter 2 kuld bør tæven have en pause, så mindst én løbetid ikke udnyttes til parring.

 • Hunde med arvelige defekter må ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, bør naturligvis ikke gentages.

 • Parringer mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine bør undgås.

 • Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, bør undgås.
  (her skal klubben tilføje, at grænsen for avlsmatadorer, til enhver tid kan ses på www.hundeweb.dk

 • Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.

 • Opdrætteren bør give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.

 • Både opdrætter og hanhunde ejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.

Bemærk venligst!
Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKK’s etiske anbefalinger kan medføre begrænsninger i en hunds avlsret – evt. nedlæggelse af avlsforbud - i henhold til DKK`s stambogsføringsreglers pkt. 11

Border Collie Klubbens tilføjelser til DKK's etiske regler:
 • En tæve/han bør ikke indgå i avlen, før den er fyldt 18 mdr. og ikke før den er fuldt udviklet.

 • Opdrætteren skal gennem sit avlsarbejde medvirke til at bevare og forbedre racens sundhed, temperament og eksteriør i henhold til klubbens formålsparagraf.

 • Ejere af avlsdyr, både hanhundeejere og tæveejere, har INDEN valg af avlspartner, lige stort ansvar for at de etiske regler er opfyldt - ikke blot hos egen hund, men også hos den potentielle avlspartner.

 • Klubben anbefaler øjenspejling af hvalpe for CEA, inden de fyldte 8 uger. Dette gælder også, selvom begge forældredyr er DNA-testet fri for CEA/CH.

 • Klubben anbefaler at de til enhver til tilgængelige DNA-tests benyttes af opdrættere. Pt. findes der DNA test for CEA, CL og TNS. 

 • Klubben anbefaler at DNA-bærere udelukkende parres med DNA-frie hunde.

 • Klubben anbefaler at der ikke avles på hunde, der er DNA-testet "påvist" for CEA/CH.

  Se endvidere klubbens avlsanbefalinger under fanebladet ”Avlsrestriktioner”
   
  Klubben anbefaler desuden, at opdrætteren overvejer, om der skal laves yderligere sundhedsundersøgelser – også selv om disse ikke indgår i avlsanbefalingerne. Forekomst af sygdomme, der er eller mistænkes for at være arvelige, hos tævens eller hanhundens familiemedlemmer bør føre til yderligere undersøgelser.   

  -          Hvis der er lavet yderligere sundhedsundersøgelser på forældredyrene, skal resultatet af disse tages med i vurderingen af de kommende forældredyr. Er en hund f.eks. ved DNA-undersøgelse testet ”bærer” af en sygdom, der nedarves recessivt (f.eks. TNS), bør den kun parres med en hund der er testet ”fri” for den pågældende sygdom.

 
Border Collie Klubben - Specialklub under Dansk Kennel Klub
Lav din egen hjemmeside med mono.net