Danske registreringer
Registrering af HD, AD og OCD for hunde under et år
 
DKK har lyttet til os i BCKs avlsudvalg og gjort det muligt at få registreret HD, AD og OCD for hunde under et år i de tilfælde, hvor lidelsen er så alvorlig, at hunden er blevet opereret eller aflivet i så ung en alder.
Hundene skal jo være mindst et år for at få en officiel status med hensyn til de tre lidelser – men specielt for AD og OCD gælder, at mange af de ramte hunde opereres, før de er fyldt et år. Hunde, der er opereret, bliver naturligvis ikke fotograferet igen, når de er fyldt et år – blot for at får at vide, at de har AD eller OCD. Så det er en rigtig god nyhed, at DKK nu vil registrere disse hunde i Hundeweb – og det er nu op til os hundeejere at bruge denne mulighed.
Husk – det handler ikke om at hænge opdrættere ud, det drejer sig om at arbejde for, at vi har en sund race i fremtiden!
 
I mailen fra DKK står der:
 
“SU synes det er et vigtigt spørgsmål, I bringer op, og DKK har derfor besluttet at oprette seks nye kategorier på hundeweb:
 
Aflivet på grund af svær AD før 12 mdr.
Aflivet på grund af svær HD før 12 mdr.
Aflivet på grund af svær OCD før 12 mdr.
 
Opereret på grund af svær AD før 12 mdr.
Opereret på grund af svær HD før 12 mdr.
Opereret på grund af svær OCD før 12 mdr.
 
Det er gratis at få registreret sin hund i en af kategorierne, og der skal ikke købes rekvisition. Ejeren skal blot indsende en dyrlægeerklæring hvor hundens ID oplysninger og årsagen til aflivning/operation fremgår, hvorefter DKK registrerer det på hundeweb. Resultaterne vil fremgå af den fane der hedder ”sundhed”.
 
Det vil være muligt at trække statistikker for kategorierne via hundeweb update, men registreringerne kommer ikke til at tælle med i beregning af HD indeks. Det skyldes dels at hundene ikke har en officiel HD status fra KU/SUND og dels at Videnscenter for Landbrug, der beregner DKK’s HD indeks, har frarådet det af beregningstekniske årsager.”
 
Obs. på dyrlægeerklæringen skal der selvfølgelig stå dato for operation/aflivning.
 
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte BCKs avlsudvalg på avl@bordercollieklubben.dk
 
Avlsudvalget vil opfordre til åbenhed omkring racens sundhed – det gælder i alle henseender, så der skal samtidig være en opfordring til at melde hunde ind til BCKs epilepsiliste.
HD

HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt.

HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er  "polygenetisk", det vil sige at flere forskellige gener afgør, hvorvidt en hund er disponeret for at udvikle lidelsen. Hvis hunden er arveligt disponeret, har den stor risiko for at udvikle HD, især hvis den udsættes for negative miljøpåvirkninger som forkert fodring, overdreven motion eller hurtig vækst.

Typiske symptomer er, at hunden har svært ved at rejse sig op, er slinger i bagkroppen og sætter sig hurtigt ned, når den ikke er i bevægelse.

Hvordan foretages en HD-fotografering?
Inden en hund kan røntgenfotograferes for HD, skal ejeren (eller dyrlægen) på www.hundeweb.dk købe og udskrive en rekvisition. På rekvisitionen er angivet et sagsnr., som skal indfotograferes på billedet. Det er således ikke muligt at optage billeder, før der er købt rekvisition.

Hunden undersøges ved at dyrlægen tager et røntgenbillede af hofteleddene.
Hunden ligger på ryggen på et røntgenbord, mens billedet bliver taget. Der er krav om, at hunden skal være bedøvet eller have fået afslappende medicin (være sederet) under optagelsen med det formål at sikre tilstrækkelig afslapning af musklerne og dermed et så retvisende resultat som muligt. Dyrlægen skal skrive på HD rekvisitionen, hvilken type sedation eller narkose, der har været anvendt ved optagelsen af fotos.

Dyrlægen skal sikre hundens identitet ved at aflæse hundens ID-nummer (tatovering eller chip) på hunden og bekræfte det aflæste nummer på rekvisitionen.

Hundeejeren skal læse rekvisitionen og sikre sig, at den er udfyldt korrekt, før han eller hun underskriver den.

Herefter indsender dyrlægen røntgenbillederne og HD rekvisitionen til DKK.

 

Mindstealder for HD-bedømmelse

DKK følger fuldt ud FCIs regler for, hvornår hundene tidligst kan få en officiel bedømmelse. Det betyder for HD-bedømmelser, at de fleste hunde, heriblandt vores kan bedømmes officielt fra 12 måneders alderen.

 

Dyrlægens mærkning af røntgenbilledet
Den fotograferende dyrlæge alene, må og skal anføre hundens ID-nummer på røntgenbilledet. Dyrlægen afgør selv, om kliniknavnet skal med. ID-nummeret skal dyrlægen aflæse på hunden selv og ikke på dens stambog el. lign. ID-nummeret fremgår samtidig af HD-rekvisitionen. DKK fraklipper herefter igen oplysninger på billedet.

 

Diagnoser fra den fotograferende dyrlæge
Godt 600 fotograferende dyrlæger har i løbet af 1999 været på et af DKKs kurser om optageteknik m.v. for HD-optagelser. Kun disse dyrlæger er fremover berettigede til at indsende HD-optagelser til DKK til bedømmelse.

Til orientering for hundeejerne kan de fotograferende dyrlæger i 2000 på HD-rekvisitionen angive deres egen vurdering af hundens status. DKK registrerer denne og vurderer herefter, om disse dyrlæger er i stand til at bedømme status korrekt, og om der derfor på lidt længere sigt eventuelt kan være grundlag for at ændre HD-systemets opbygning og "decentralisere" HD-bedømmelserne i større eller mindre grad. Den fotograferende dyrlæge skal således ikke angive en egenbedømmelse, for at hunden kan bedømmes, men egenbedømmelsen er en betingelse, hvis dyrlægen ønsker at medvirke ved en eventuel fremtidig decentralisering.

 

Link til DKK vedrørende HD-index. Se også en nærmere beskrivelse af beregningen af HD-index.

Link til DKK hvordan bedømmelsen foregår

 

 
Download resultater
HD AD og OCD 2009 OCD 2006til 09-10-2010 HD resultater indtil 2008 AD resultater indtil 2008
Danske hundes resultater på AD, OCD og HD fremgår på Hundeweb.dk  Vi dobbeltfører ikke resultaterne.
Border Collie Klubben - Specialklub under Dansk Kennel Klub
Lav din egen hjemmeside med mono.net